พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณถนน เสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การแต่งกาย  
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว , เครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาวพร้อมหมวก  
ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพสีฟ้า   
นักเรียน /นักศึกษา / สมาชิกหน่วยงาน / องค์กรเอกชน : เครื่องแบบตามสังกัด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล