จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาขอเชิญประชาชนที่สนใจและรักในการวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม “สงขลามาราธอน 2018 @เกาะยอ” 

SONGKHLA MARATHON 2018 @KOH YOR

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

#ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 128,000 บาท 

#ณ สวนประวิติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

#วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้ชาวสงขลาและประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ ชมทัศนียภาพบนสองฝั่งสะพานติณสูลานนท์และสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์

3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนเยาวชน ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดสงขลา
4. เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภาคส่วน
5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และครอบครัวขององค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมานฉันท์
#เส้นทางวิ่ง : ลานสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์, สะพานติณสูลานนท์, เกาะยอ
 :::กำหนดการ Competition schedule:::

กำหนดการวันที่ 22 กันยายน 2561

13.00 น. – 18.00 น. วันลงทะเบียนรับเสื้อ BIB ตรวจเช็ค chip time และรับสมัครเก็บตก

 race pack collection

กำหนดการวันที่ 23 กันยายน 2561
03.00 น. นักวิ่งมาราธอน พร้อมกัน ณ จุดปล่อยตัว

                Marathon runners ready.

03.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬามาราธอน (42.195 km) 

                Marathon Start.

05.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาฮาล์ฟมาราธอน (21.1km)

                Half Marathon Start.

05.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬามินิมาราธอน (10.5km)

              Mini Marathon Start.

06.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาฟันรัน (5km)

               Fun Run Start.

07.30 น. พิธีมอบรางวัลประเภทต่างๆ 

11.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน
#สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2561

#สมัครด้วยตนเอง : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

***ช่องทางการสมัคร
1.สมัครผ่านทาง Line@ : @ywr2706n

https://line.me/R/ti/p/%40ywr2706n

2.สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://www.gotorace.com/event/songkhla-marathon-2018/

3.สมัครด้วยตนเอง: ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
**รับจำนวนจำกัด 2000 ท่าน เท่านั้น

 มาราธอน:200คน

ฮาล์ฟ : 400คน

มินิ : 600 คน

ฟันรัน : 800 คน

 #หมายเหตุ 

**หากผู้สมัครยกเลิกการสมัครจะไม่คืนเงินทุกกรณี และไม่สามารถเข้าแข่งขันแทนกันได้

**ผู้สมัครหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจจะได้รับเสื้อไม่ตรงตามไซส์ที่ต้องการ

**ไม่มีการเปิดรับสมัครในทุกระยะทางการแข่งขัน ในวันแข่งขัน (วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561) 

     

 #การายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัย Reporting, after finish

1.ผู้ชนะการแข่งขันทุกระยะการแข่งขันให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายแสดง ภายในเวลา 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย หากพ้นกำหนดเวลาคณะกรรมการจะเลื่อนอันดับสำรองถัดไปขึ้นมาแทนโดยทันที

All of winner every categories have to report to committees will with identity card with 20 minutes after finish. If over the time that committees set, we will shift next position to give the award.

2.รับรองการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียหรือสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
Official certification by Officially Sanctioned by Asian Amateur Athletic Association (AAAA) or Amateur Association of Thailand.

3.การประท้วงเกี่ยวกับผลหรือการปฏิบัติในการแข่งขันจะต้องกระทำภายใน 30 นาที นับตั้งแต่ได้ประกาศผลการแข่งขัน โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้เข้าแข่งขันหรือลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการทีมพร้อมกับแนบเงิน 2,000 บาท (สำหรับคนไทย) เงินจำนวนนี้จะคืนให้ผู้ประท้วงหากการประท้วงเป็นผล
Protest concerning the result or a treatment shall be made within 3o minutes after the result of the event an appeal in the jury shall be in writing signed by deposit of 2,000 ฿(for Thai people) the deposit will confiscated in case the protest is not upheld or returned if the protest is upheld.

 #เกณฑ์การตัดสิน Criteria

1.ประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอนและฟันรัน ใช้กติกาของสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย หรือสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นการตัดสิน และจัดอันดับในการเข้าเส้นชัย และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

Marathon, Half Marathon, Mini Marathon and Fun Run use the criteria Antoniod ranking of Officially Sanctioned by Asian Amateur Athletic Association(AAAA) or Amateur Athletic Association of the committees is ruined.

2.ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ทุกกลุ่มอายุ จะต้องได้รับการตรวจสอบอายุ โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นที่กรรมการผู้ชี้ขาดภายใน 20 นาที เมื่อถึงเส้นชัย

All of award winners in all of categories and events are must be check age with show identity card/ Passport or other documents with 20 minutes after finish.

#กติกาการแข่งขัน (Rules)
ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขันหรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

1. ใช้กติกาตัดสินการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) 

2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

3. นักกีฬาประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน ฟันรัน จะใช้ชิพจับเวลาโดยการตัดสิน

4. นักกีฬารุ่นกลุ่มอายุ ต้องมี่อายุตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยยื่นเอกสารบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน

5. นักกีฬาที่ชื่อไม่ตรงไม่สามารถวิ่งแทนกันได้

6. นักกีฬาต้องการมีสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับ แสดงต่อคณะกรรมการเพื่อรับรางวัล

7. ผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับรางวัลต้องการติดต่อรายงานตัวกับกรรมการภายใน 15 นาที
#songkhlamarathon2018@kohyor
#สงขลามาราธอน2018@เกาะยอ

#เกาะยอ

#สะพานติณสูลานนท์
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

#FB:songkhla Marathon 2018 koh yorhttps://web.facebook.com/songkhlamarathonkohyor/events/

#ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน064-559-7199 หรือ074-311573

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :