พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

 ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแต่งกาย 

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว พร้อมหมวก 

ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพโทนสีฟ้า  

องค์เอกชน/ นักเรียน/นักศึกษา : ชุดเครื่อง แบบตามสังกัด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ