รวมพล สุนทรียะชน คนฟังเพลง 21 เมษา 61

รายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้กับ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้

รวมพล สุนทรียะชน คนฟังเพลง 21 เมษา 61
กับคอนเสริต & แค้มปิง หอมซัง ครั้งที่2
ตอนจันทร์เจ้าเหอ บรรยากศอันดูดดื่ม ณ ท้องทุ่ง บ้านพรุพ้อ
กำหนดการคร่าว ๆ
17.00-19.00 บุ้ง วงคนบก
19.00-21.00 อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน
21.00-23.00 แท็ป วชิระวงเพกา
23.00-01.00 วงแฮมเมอร์
01.00-03.00 อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
03.00-06.00 สินตาปี และ วง ฅ.ฅน ค.โฟร์ค

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รวมพล สุนทรียะชน คนฟังเพลง 21 เมษา 61