วัดโคกเปี้ยว

วัดโคกเปี้ยว สร้างขึ้นตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นวัดโบราณอายุเกิน 100 ปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวเกาะยอมาแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน ด้านหลังวัดมีวิวที่สวยงาม มีสะพานยื่นลงไปในทะเล เมื่อครั้นบวชสามเณรหรือทำกิจกรรมภาคฤดูร้อน จะใช้สะพานแห่งนี้เป็นที่ปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิ เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านสะพานนี้ งามสุดๆครับ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดโคกเปี้ยว