สำนักสงฆ์เขากุฎิ

“สำนักสงฆ์เขากุฏิ” ตั้งอยู่บนยอดเขากุฏิ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะยอ สามารถชมทิวทัศน์ของสงขลาได้ทั้ ๒ ทะเล คือ ทะเลใน หมายถึง ทะเลสาบ และทะเลนอก หมายถึง ทะเลอ่าวไทย อันสวยงาม

นายคำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา บอกว่า สำนักสงฆ์เขากุฏิ นับเป็นสถานที่หล่อหลอมใจของประชาชนบนเกาะแห่งนี้มาอย่างยาวนาน เพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน ๔ สมเด็จ อันประกอบด้วย ๑.สมเด็จเจ้าเกาะยอ ๒. สมเด็จเจ้าพะโคะ ๓.สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และ ๔.สมเด็จเจ้าจอมทอง

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มีความสำคัญและผูกพันจนเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจไปโดยปริยาย
สำนักสงฆ์ซึ่งวางตัวอยู่บนยอดเขาสูงของเกาะยอ แห่งทะเลสาบสงขลาแล้ว บรรยากาศที่ไร้ซึ่งสิ่งรบกวนจิตใจและสมาธิ ทำให้ใครที่ต้องการสยบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือยามที่ภาวะทางอารมณ์และจิตใจขุ่นข้องหมองมัว ได้เดินทางมาพำนักในร่มเงาของแมกไม้ โดยมีเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่ง พร้อมเจริญสติวิปัสสนา โดยไร้สิ่งรบกวนจะทำให้สามารถเรียกคืนสติกลับมาได้ ซึ่งนั่นหมายถึงกุญแจที่จะช่วยไขแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีนั่นเอ

“ทุกปีจะมีงานแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ ในวันตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ปัจจุบันมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้มากขึ้น โดยตั้งเป้ามาปฏิบัติธรรม ด้วยเพราะเป็นสถานซึ่งมีภูมิศาสตร์เหมาะสมแก่การมาสงบจิต สงบใจ ศึกษาและปฏิบัติธรรม” นายก อบต.เกาะยอ กล่าว

บนสำนักสงฆ์เขากุฏิ ซึ่งอยู่บนยอดสูงสุดของเกาะยอ ยังมีเจดีย์โบราณประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “เขากุฏิ” สำหรับเจดีย์บนเขากุฏิ เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ เมตร มีทางขึ้นสู่ลานประทักษิณ ๓ ด้าน ยกเว้นทางทิศตะวันออกของเจดีย์

ทุกๆ ปีชาวเกาะยอจะจัดบุญประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิเพื่อห่มองค์พระเจดีย์และห่มพระพุทธรูปสมเด็จเจ้าเกาะยอบนยอดเขากุฏิ เป็นประเพณีที่ชาวเกาะยอได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีองค์เจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอหรือสมเด็จเจ้าเขากุฏิเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวบ้านเกาะยอ มีการถือปฏิบัติติดต่อกัน ๒ วัน คือ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปีเป็นวันห่มผ้าพระเจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ อันเป็นวันวิสาขบูชา

องค์เจดีย์ประกอบด้วยส่วนฐานรองรับองค์ระฆัง ๒ ชั้น ส่วนฐาน และชั้นมีซุ้มจรนำทั้ง ๔ ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง ๔ ด้าน พร้อมกับมีชื่อสลักติดอยู่บริเวณฐานของแต่ละองค์ ซึ่งหมายถึงสมเด็จทั้ง ๔ องค์ที่ชาวเกาะยอเคารพศรัทธานั่นเอง ทั้งสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และ สมเด็จเจ้าจอมทอง

นอกจากนี้ที่สำนักสงฆ์เขากุฏิแห่งนี้ยังมี “วิหารหลวงพ่อทวด” ที่เพิ่งดำเนินการสร้างแล้วเสร็จมาหมาดๆ และที่สำคัญมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่มาประดิษฐานเพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาได้กราบนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากตามตำนานที่ชาวบ้านเกาะยอเล่าขาน ระบุว่าหลวงพ่อทวด ซึ่งเป็นสหมิกธรรมของสมเด็จเจ้าเกาะยอ ได้เดินทางมาเยือน ณ สำนักสงฆ์เขากุฏิแห่งนี้ด้วยนั่นเอง
cr.สุพิชฌาย์ รัตนะ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักสงฆ์เขากุฎิ

1 ความคิดเห็น