เจดีย์หัวเขาเขียว

เจดีย์หัวเขาเขียว หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หัวเขาร้อน” บ้างก็เรียก”หัวเขาล้อน” ซึ่งจะมาจากคําวํา ล้อน
หรือ โล้น มากกว่า ร้อนเพราะบนเขามีต้นไม้เล็ก ๆ อยู่เป็นหย่อมๆเท่านั้นไม่มีไม้ใหญ่ลมจะพัดแรงตลอดเวลาแต่บางคนก็ให้เหตุผลว่าชื่อเขาร้อนนั้นเพราะกว่าจะเดินทางไปถึงนั้นต้องใช้เวลานาน เดินจนเข่าอ่อน (ชาวบ้านเรียกว่า หัวเข่าร้อน เพราะเดินจนเมื่อย)

เจดีย์อยู่ตรงข้ามกับเกาะขาม องค์พระเจดีย์สูงประมาณ ๖ เมตรลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ ๔ เมตรบันไดขึ้น
หันหน้าไปทางทะเล จะสังเกตเห็นบันไดซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็น
ทางเดินแต่โดนคลื่นซัดพังไปหมดแล้ว เหลือแต่หน้าผาชันให้เราเห็นร่องรอยอยู่นั้น ที่หน้าผานั้นจะเห็นรอยสลักไว้ที่หินไม่ชัดเจนพอจะอ่านได้มีคําว่า “นายเขียว……๕๔…” ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้สร้างเจดีย์หรือไม่ องค์เจดีย์เคยได้รับการบูรณะแล้วประมาณปีพ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๔

โดยพระจากสะกอม ปัจจุบันองค์พระเจดีย์ชํารุดทรุดโทรมและยอดเจดีย์ถูกฟ้าผ่าหักไป
เจดีย์แห่งนี้ สร้างพร้อมกับเจดีย์เขาตังกวน ในตัวเมืองสงขลา โดยทางประวัติศาสตร์ เจดีย์แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ยังเคยเสด็จมาด้วย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

เช็คอินฟินกับธรรมชาติ บรรยากาศเกินบรรยาย

พิกัด : https://goo.gl/maps/DkE1RS5MtuK2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจดีย์หัวเขาเขียว