งานฉลองวัดจะทิ้งพระ 1080 ปี

เชิญร่วมงานฉลองวัดจะทิ้งพระ 1080 ปี
สมโภชวัดจะทิ้งพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘๐ ปี
ระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พิธีกวนข้าวมรุปายาส
วันที่ ๖ – ๗ กุมกาพันธ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคื
วัที่ ๘ กุมภาพันธ์ พิธีสมโภชวัดจะทิ้งพระ และห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ
เชิญทุกท่านมาร่วมบุญด้วยครับ
Wat Jatingpra : วัดจะทิ้งพระ

#hellosk #ฮัลโหลสงขลา #สนุกกินช้อปเที่ยว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : งานฉลองวัดจะทิ้งพระ 1080 ปี