ชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม

ชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม
รำลึกถึงพระคุณพลเอกเปรม ตินสูลานนท์
อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่เมตตา กรุณา
ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สวนเทพหยา ม.3 ป่าขาด สิงหนคร
26 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.(บ่ายโมง)เป็นต้นไป
ไปร่วมงานกันนะคนสงขลา…..

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาตกาล ๑๐๐ ปี ร้อยความดีเพื่อป๋าเปรม