ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลนครสงขลา

📢เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ในวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมชมการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าและอาหารดี 4 ภาค รวมทั้งมีการจัดเตรียมสถานที่ ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง📌เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการรณรงค์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยการใช้วัสดุพื้นบ้านหรือตามธรรมชาติในการทำกระทง เช่น ใบตอง หยวกกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือขนมปัง แทนการใช้โฟมซึ่งย่อยสลายยาก และเป็นเหตุให้แม่น้ำลำคลอง สกปรก เน่าเหม็น เกิดภาวะเป็นพิษ รวมถึงรณรงค์การจุดดอกไม้ไฟ ประทัด หรือพลุ ควรจุดในที่เหมาะสม หรือที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ ไม่ควรจุดที่ชุมชน ที่มีประชาชน และยวดยานพาหนะสัญจรไปมา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน🙂

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลนครสงขลา