พระนอน วัดแหลมพ้อ

วันนี้เราจะพาทุกท่านมากราบไว้พระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดแหลมพ้อ วัดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วัดแหลมพ้อ หรือวัดพระนอนวัดแหลมพ้อสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีพระครูทิพวาสี (พรหมแก้ว) จากวัดท้ายยอมาดำนินการก่อสร้าง และเนื่องจากในพื้นที่บริเวณวัดเป็นแหลมยื่นออกไปอีกทั้งมีต้นพ้ออยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อวัดกันต่อมาว่า “วัดแหลมพ้อ” ถือเป็นวัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ครั้งหนึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงประพาสทางน้ำขึ้นที่ท่าเรือหน้าวัด อีกทั้งมีประติมากรรมที่เก่าแก่ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

จุดเด่นคือพระนอนองค์ใหญ่ ช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาสักการะอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนนี้ จะแวะมาทำบุญ ทำสังฆทาน ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลาครับ เมื่อข้ามผ่านสะพานป๋าเปรม จะเห็นตั้งเด่นตระหง่านมาแต่ไกล เมื่อมาเที่ยวสงขลา อย่าลืมปักหมุดไว้เลยนะครับ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระนอน วัดแหลมพ้อ