วัดท้ายยอ

วัดท้ายยอ เป็นวัดแรกบนกาะยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 ภายในวัดมีสถานที่น่าสนใจ เช่น กุฏิเรือนไทย อายุกว่า 200 ปี หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเกาะยอ และกระเบื้องลอนแบบเดิม เป็นกุฏิที่สร้างขึ้นตามหลัก “มาตราสูตร” ซึ่งว่าด้วยสูตรการคำนวณจากรูปร่างของเจ้าของเรือน และ “มงคลสูตร” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของเรือน ด้านหน้าหันออกสู่ทะเลสาบสงขลา มีลานกว้าง ส่วนด้านหลังเป็นเขาเรียกว่า เขาเพหาร อันหมายถึง “วิหาร” นั่นเอง มาเยือนที่นี่แล้วอย่าลืมแวะขึ้นเขาเพหารเพื่อไปดูเจดีย์โบราณกันครับ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดท้ายยอ