วัดเขาบ่อ

วัดเขาบ่อเป็นวัดโบราณสร้างเมื่อปี 2477 ปัจจุบันยังคงปรากฎบ่อน้ำโบราณให้ได้เห็น มาที่นี่มาสักการะทวดช้าง มาไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในถ้ำ และที่ต่างๆ ประวัติต่างๆดูได้จากรูปถัดไปครับ

ประวัติการก่อตั้งวัดเขาบ่อ เป็นประวัติควบคู่กับประวัติของพระศรีนิล ผู้เป็นประธานก่อตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2477ดังมีหลักฐานจากหนังสือที่แต่งโดยนายคลิ้ง บ้านปากรอ กวีชาวบ้านผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น โดยแต่งเป็นกลอนแปดพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพพระศรีนิล เมื่อประมาณปี2503 แต่ต้นฉบับได้สูญหายคงมีแต่ความทรงจำบางตอนของนายเฉี้ยง วรรณโร ราษฎรบ้านอ่าวทรายผู้ได้เห็นเหตุการณ์การก่อตั้งวัดและงานฌาปนกิจศพพระศรีนิล สรุปได้ดังนี้ พระศรีนิล ในสมัยยังเป็นฆารวาสเป็นชาวบ้านป่าขาด ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลาได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่ออายุได้40ปีเศษ พระผู้เป็นพระอุปชาจารย์คือ พระมหาลอย เจ้าอาวาสวัดแหลมจาก ต.ปากรอ อ.สิงหนคร บวชแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าขาดเป็นเวลา3พรรษา ขณะเมื่อมีอายุได้43ปี พระมหาลอยเจ้าอาวาสวัดแหลมจาก คิดการใหญ่ คือจะสร้างพระอุโบสถและพระพุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่มาก และต้องใช้วัสดุก่อสร้างคือหินจำนวนมากเช่นกัน พระมหาลอยจึงเชิญชวนพระศรีนิล มาขอหินที่เกาะยอ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วพระศรีนิลจึงขอพำนักอาศัยอยู่ที่เกาะยอ เพื่อขุดแทงหิน ทำงานโดยไม่ต้องเดินทางไปมาให้เสียเวลา ชาวบ้านจึงสร้างศาลาให้ท่าอาศัย1หลังพร้อมขุดบ่อน้ำไว้ให้ท่านใช้น้ำ จำนวน1บ่อ จึงเป็นที่มาของภูเขาลูกนี้ว่า ภูเขาบ่อ หรือเรียกสั้นๆว่า เขาบ่อ ในการใช้เหล็กชะแลงขุดแทงหินคัดเลือกเอาแต่ก้อนโตๆขนลงเรือไปยังวัดแหลมจากนั้น ดินและหินก้อนเล็กๆก็ใช้ถมทะเลไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำอยู่เช่นนี้ไม่น้อยกว่า2-3ปี จนการสร้างพระนอนและอุโบสถวัดแหลมจากแล้วเสร็จ การถมทะเลที่บริเวณเขาบ่อก็ได้พื้นราบเชิงเขาจำนวนมากเช่นกัน นับเป็นการพยายาม เสียสละแรงกายอย่างยิ่งยวด ต่อมาพระศรีนิล ราษฎรบ้านอ่าวทราย และกรรมการหมู่บ้าน ได้มีความคิดเห็นว่า หมู่บ้านอ่าวทรายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ แต่ยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้าน จึงพร้อมใจกันขออนุญาตจัดตั้งวัดต่อคณะสงฆ์ จ.สงขลา โดยขอใช้ชื่อว่าเขาบ่อ โดยใช้ชื่อตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัด อันมีภูเขาและบ่อเป็นจุดเด่นมาแต่ต้น ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2477 พระศรีนิลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและมีเสนาสนะต่างๆไว้พร้อมพอสมควร ..วัดเขาบ่อบ้านอ่าวทราย หมู่ที่1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เครดิต:หนังสือเกาะยอปริทัศน์ / เพจ เกาะยอ

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดเขาบ่อ