วิ่งกัน..FUN ดี

35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เชิญคุณ มาร่วมกิจกรรม“วิ่งกัน..FUN ดี” รายได้นำเข้านำเข้าสมทบ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” เพื่อการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ผู้เข้าเส้นชัยคนแรกทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประเภทมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร ราคา 350 บาท

– ประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร ราคา 300 บาท

-ประเภท VIP ราคา 1,500 บาท สามารถเลือกประเภทการวิ่งและนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://app.dent.psu.ac.th/regist/dentrun/

สำหรับท่านที่ประสงค์จะสมัครกับเจ้าหน้าที่ จะมีเจ้าหน้าที่รับสมัคร

หน้าคลินิกนอกเวลาราชการ ชั้น 1 อาคาร 3 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

เวลา 16.00-18.00 น. (ในวันราชการ)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิ่งกัน..FUN ดี