สืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่
เชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563
ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (หน้าหอนาฬิกา หาดใหญ่พลาซ่า)
พบกับการรำโนราจากเยาวชนพื้นบ้าน จำนวน 200 คน
รำถวายครู รำโนรา/ทำบท รำหน้าพอก แต่งพอก
โดย เยาวชนโนราสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา
และราชครูโนราอาวุโสจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลารำสิบสองบท สิบสองคำพลัด ตามพิธีโนราโรงครู โดยราชครูโนราและนายพรานรับเชิญ
พิธีเชื้อเชิญครูหมอโนรา และการแสดงจากมโนราห์
“เทพศรัทธา”และพบกับราชครูโนรา พรานรับเชิญ และโนรารับเชิญ มากมาย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563