เก้าแสน แสนรัก

เก้าแสน แสนรัก เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดสงขลา เรียกชื่อใหม่ว่า เก้าแสน แสนรัก ปรับปรุงทางเดินให้สะดวกสบายมีบันไดขึ้นลงได้ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยแห่งนึงในจังหวัดสงขลา โดยสถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานมาช้านาน เกี่ยวกับสมบัตินายแรง โดยเรื่องมีอยู่ว่า นายแรงท่านเป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ได้ขนสมบัติเงินทอง 9 แสนบรรทุกใส่เรือสำเภา เพื่อไปเมืองนครศรีธรรมราช จะนำสบัติที่เตรียมไว้นั้น ไปเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ในขณะเดินทางก็เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือสำเภาชำรุด จึงต้องหลบลมพายุอยู่หลายวัน ต่อมาไม่นาน นายแรงทราบข่าวว่าเมืองนครศรีธรรมราชได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว  เกิดความเสียใจและโศกเศร้าเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งให้ลูกน้องนำเงินทองไปบรรจุไว้บนยอดเขาลูกหนึ่ง โดยคำสั่งเสียสุดท้ายคือ ให้ตัดหัวของตนไปวางไว้บนยอดเขาใกล้ ๆ กับหีบบรรจุสมบัติมูลค้า 9 แสน จากคำว่า เก้าแสนเพี้ยนมาเป็นเก้าเส้ง แต่คนในพื้นที่จะเรียกที่นี้ว่า หัวนายแรง โดยมีเรื่องเล่าว่า สมบัติมูลค้า 9 แสนที่ฝังอยู่นั้น มีแต่ลูกหลานของนายแรงเท่านั้นที่สามารถผลักดันก้อนหินที่ปิดสมบัติออกได้ ใครผลักออกได้ก็จะได้สมบัติมูลค้า 9 แสนไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เก้าแสน แสนรัก