เขาตังกวน

เขาตังกวน  เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุ คู่เมืองสงขลา เป็นศิลปะในสมัยทวาราวดี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุน ในการบูรณะปฎิสังขรณ์ และในปี พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ให้นำมาบรรจุในองค์พระเจดีย์ เขาตังกวนเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสำคัญของสงขลา คือ พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ที่มีขึ้นช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี และด้วยความสูง 2,000 ฟุต จึงทำให้เขาตังกวนเป็นจุดชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ เบอร์โทร 074-316-330

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เขาตังกวน