เสวนาภาคี ตอน “ถนนนางงาม”

12 ม.ค. มีนัดเสวนา ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น
นำเสวนา โดย อ.จรัส จันทร์พรหมรัตน์

และ อ.ก้อย วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เสวนาภาคี ตอน “ถนนนางงาม”