งานแสดงสินค้าสหกรณ์ 2563

📣📣งานแสดงสินค้าสหกรณ์ 2563 มาที่เดียวช้อปครบ 14 จังหวัด
.
:: จากสถานการณ์โควิท 19 ที่ผ่านมาทำให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบ ในการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นวงกว้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทราบปัญหาดังกล่าว จึงจัดสรรงบประมาณ และมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัด

“งานแสดงสินค้าสหกรณ์ปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563

ลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
.
:: เพื่อให้สมาชิกได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภค ซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้พบสินค้าเด่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านสหกรณ์แต่ละจังหวัด เช่นเงาะนาสาร จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส้มโอทับทิมสยาม จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ลองกองตันหยงมัส จากจังหวัดนราธิวาส ทุเรียนบันนังสตาจังหวัดยะลา พร้อมยังมีสินค้าเด่นของขบวนการสหกรณ์จังหวัดสงขลา เช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา จากสหกรณ์การเกษตร รัตภูมิ จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขกพร้อมดื่ม “สดชื่นดับกระหายได้คุณค่า” จากสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมขาว กข 43 ของแปลงใหญ่นาข้าวคาบสมุทรสทิ้งพระ “คนสงขลาต้องกินข้าวสงขลา” จำหน่ายโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา จำกัด ผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้ปลอดภัยจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ฯลฯ
.
ห้ามพลาด‼️‼️กับกิจกรรมดี ๆ มาที่เดียวเหมือนได้ช้อปครบทั้ง 14 จังหวัดภายใน

“งานแสดงสินค้าสหกรณ์ปี 2563”
.
📆ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563
📍ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : งานแสดงสินค้าสหกรณ์ 2563