Portrait of Songkhla (พอร์ทเทรด ออฟ สงขลา)

มาร่วมค้นหา “จิตวิญญาณของเมืองเก่าสงขลา” ‼️‼️‼️

Portrait of Songkhla (พอร์ทเทรด ออฟ สงขลา)

เป็นมากกว่า..นิทรรศการเป็นมากกว่า..แกลลอรี่

เพราะเป็น..วิถีคนเมืองเก่าสงขลา ที่หล่อหลอมกันมากว่า 178ปี

จากรุ่นสู่รุ่น บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย และ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองสงขลา

ท่านสามารถเดินชมได้ทั้ง5ถนน นครนอก นครใน นางงาม ยะหริ่ง และ หนองจิก

(มีแผนที่บอกไว้รูปท้ายสุด)

จากวันนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 63 แวะมาเที่ยวเมืองเก่า แวะมาถ่ายภาพเก็บความประทับใจไว้นะครับ ไม่รู้จะมีแบบนี้อีกเมื่อไหร

#PortraitOfSongkhla

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : Portrait of Songkhla (พอร์ทเทรด ออฟ สงขลา)